Fired event itemupdating which wasn t

Altta yer alan Details View kontrolümüzü seçip saü üstünde yer alan oka tıklayarak Add New Field diyelim.Daha sonra açılan pencerede, Choose a field type alanında dropdown menüsünden Command Field seçiniz.

fired event itemupdating which wasn t-81fired event itemupdating which wasn t-28

Bu örneğimde Details View kontrolünde listelenmiş olan çalışan verilerini güncellemeyi göstereceğim.

Bu işlemler tabii ki direkt olarak kod olarakda eklenerek yapılabilir.

Eklenecek kod olan blok ya da bu işlemlerin sonucunda eklenen kodu paylaşayım : Details View kontrolünün Fields tagleri arasına aşağıdaki kod eklenmiştir.

: Page Language="C#" Auto Event Wireup="true" Code File="cs" Inherits="_Default" % cs : using System; using System. Bu kontroller çeşitli özelliklere ve işlevlere sahip olmakla beraber uygulamalarda Detaylı JSF Melih Sakarya JSF Java Server Faces Facelet Facelet JSF için JSP ye alternatif bir yapıdır. Xml standartlarına Detaylı yeni_uye_User Control sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; Bunun için uyevarmi() fonksiyonu tasarlayacağız. NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI Sayfa Yüklendiğinde; Access Komutu; VERİTABANINA BAĞLANTI GERÇEKLEŞTİRMEK Ole Db Connection baglanti; baglanti = new Ole Db Connection("provider=Microsoft. Başka bir tanımıyla dijital ortamda(bilgisayar) saklanan düzenli verilerdir de denilebilir.

Detaylı REQUEST QUERY STRING Kullanıcıdan gelen düzenlenmiş verileri sunucuya iletir.

Leave a Reply